آب و هوای مناسب و خاک مناسب برای کاشت نهال زرشک :

مهمترین اقدامی که باید قبل از کاشت نهال زرشک انجام بدید ،

حتماً آب و خاک زمینی را که می خواهید زیر کاشت ببرید ،

را به یکی از آزمایشگاه های معتبر آب و خاک ببرید و مورد آزمایش قرار دهید .

آب و هوای مناسب کاشت نهال زرشک :

نهال زرشک در مناطق کوهستانی و گرم و خشک ، جواب میدهد
و فقط در مناطق شرجی ، کاشت توصیه نمیشود،

بهترین خاک برای کاشت نهال زرشک خاک با بافت سبک (خاک شنی و آهکی و لومی سیلتی) است .

Ph خاک مناسب کاشت نهال زرشک هم از ۶/۵ تا ۸/۵ می باشد.
و در خاک سنگین بدلیل اینکه زهکشی به خوبی انجام نمی گیرد

و آب مدت زیادی در سطح خاک قرار دارد و باعث پوسیدگی تنه نهال می گردد.
برای اصلاح خاک با بافت سنگین

سال قبل از کاشت کود دامی پوسیده به زمین اضافه کنید ، تا بافت خاک اصلاح شود ،

و سال بعد اقدام به کاشت نهال گردد .

آبیاری نهال زرشک هر چند روز انجام گیرد؟

آبیاری نهال زرشک در سال اول کاشت ، بایست هر هفت روز به میزان ۵ تا ۶ لیتر در هفته انجام گیرد

و درسال دوم کاشت هم هر 12 تا 14 روز انجام میگیرد .

نکته : اگر EC آب شما بالاتر از 5000 هست باید حتماً از مناطقی که نهال  زرشک با آب شور آبیاری شده نهال زرشک را تهیه کنید.

اصلاح شوری خاک و آب :
باغداران گرامی
درصورتی که آب و خاک محل باغ شما شور میباشد

همراه با آبیاری اسفند ماه مقداری ضد شوری مانند آنتی سار ۳۰ کیلوگرم در هکتار و یا کالبونیت ۵۰ لیتر در هکتار و یا اسید سولفوریک ۴۰ لیتر در هکتار همراه با آب آبیاری مخلوط نمایید.

برای پیوستن به گروه تلگرامی ما اینجا کلیک کنید