• در این مطلب می خواهیم  آفات زرشک را تشریح کنیم.
 • درخت یا نهال زرشک نسبت به درختان دیگر آفات و بیماری های کمتری دارد.
 • 1_کرم سرشاخه خوار

 • 2_شته زرشک
 • 3_ پروانه برگخوار زرشک
 • 4_پروانه تخم انگشتری
 • 5_زنگ زرشک
 • 1_کرم سرشاخه خوار زرشک:
 • آفتی که بیشترین خسارت را به درخت زرشک می زند کرم سر شاخه خوار می باشد
 • کرم سرشاخه خوار در اواخر بهار و اوایل تابستان بر روی شکوفه های درختان زرشک
 • و نهال های زرشک یا پاجوش زرشک و شاخه های جوان درختان زرشک تخم گذاری میکند.
 • و در بعد شروع به خوردن شکوفه ها و از انتهای شاخه های جوان وارد تنه درختان و نهال های جوان می شود.
 • و کانال هایی در شاخه های جوان ایجاد می کند و زمستان را به صورت لارو زمستان گذرانی می کند و در انتهای زمستان به صورت شفیره و سپس در اوایل بهار به صورت زنبور از شاخه ها خارج می گردد .
 • و خسارات آن بر روی درختان کهنسال  باعث کاهش عملکرد و برروی نهال های جوان زرشک باعث خشک شدن آن ها می گردد.
 • روش های مبارزه

 • 1_ روش مکانیکی
 • بهترین روش برای کنترل این آفت روش مکانیکی می باشد
 • در روش مکانیکی باید شاخه های جوان آلوده را هرس کنیم  ،
 • و بعد از جمع آوری شاخه های آلوده آنها را بسوزانیم.
 • قطع شاخه های آلوده در اوایل اردیبهشت انجام می گیرد
 • و یا می ‌توان این عمل را در اوایل پاییز همراه با برداشت زرشک انجام دهید.
 • جدا کردن پاجوش های زرشک از درختان
 • 2_ روش بیولوژیکی
 • در روش بیولوژیکی با استفاده از زنبورهای تریکوگراما و براکون جمعیت آنها را می توان کنترل نمود.
 • این آفت با استفاده از سموم نمیتوان آنرا کنترل نمود.
 • برای دنبال کردن پیج ما در اینستاگرام اینجا کلیک کنید
 • گل و گیاه مهندس بیدل با بیش از ۷ سال فعالیت در زمینه کاشت نهال و توزیع نهال زرشک بیدانه در خدمت همه مشتریان گرامی می باشد.
 • برای خرید نهال زرشک بیدانه کلیک کنید.