یکی از مهمترین بیماریهای زرشک که برای اولین بار در مناطق درمیان و زیرکوه قائنات مشاهده شده است زنگ زرشک می باشد.

نحوه خسارت

علائم این بیماری در ابتدا به صورت تاول های زرد نارنجی یا قهوه ای روی سطح و پشت برگ مشاهده می‌شوند.

به مرور زمان و پیشرفت بیماری برگ ها به رنگ زرد در می آیند ,

و در مواردی تمام سطح برگ را پوشانده و باعث کاهش فتوسنتز گیاه می شوند.

باید این مطلب را در نظر داشت, که درختانی که سابقه بیماری زنگ زرشک را دارند ,

زودتر از سایر درختان سبز می شوند و در مراحل بعدی آلودگی شاخه های درختان درختان آلوده ،

علائم جارویی شدن را نشان می دهند بدین صورت که ,

تعداد زیادی شاخه از یک نقطه خارج می شود و در نهایت خشک شدن شاخه ها مشاهده می شود.

بنابر این این را در نظر داشته باشید ,که ظهور اولین لکه های روی برگ در صورتی که,

همراه با افزایش دما و رطوبت باشد احتمال آلودگی شدید را در پی خواهد داشت.

روش های کنترل بیماری زنگ زرشک:

1_کنترل زراعی و مکانیکی:

1-اصلاح شیوه های برداشت به جهت وارد آوردن کمترین صدمه به درختان

2_تغذیه مناسب درختان و تقویت درختان

3_خودداری از مصرف بیش از حد کودهای ازته

4_در مناطقی که آلودگی را داریم به منظور تهویه و خشک نگه داشتن شاخ و برگ ها

هرس مناسب که شامل هرس شاخه های آلوده به بیماری و حذف جاروک های قدیمی است انجام گیرد.

هرس به دو صورت انجام می شود

1_هرس زمستانه یا خشک:

هرس و سوزاندن شاخه های خشک و آلوده به بیماری در فصل زمستان که می تواند کمک زیادی به کاهش آلودگی نماید.

2_ هرس بهاره:

بهترین راه مبارزه هرس و سوزاندن شاخه های آلوده در فصل بهار می باشد

5_چوب های حاصل از هرس بایستی بلافاصله به خارج از باغ منتقل و سوزانده شوند,

هرگز این چوب ها را در حاشیه باغ رها و یا به عنوان حصار استفاده نشوند.

6_رعایت دقیق دور آبیاری و مدیریت درست به دلیل کنترل رطوبت در سطح باغ

7_استفاده از بقایای گیاهی جهت خوراک دام

در پاییز پس از ریزش برگها تا اواخر زمستان قبل از باز شدن جوانه ها

و حذف علف های هرز به منظور رعایت بهداشت باغ

8_ از باغاتی که سابقه آلودگی دارند، انتخاب پاجوش جهت تکثیر صورت نگیرد.

9_مبارزه سراسری و تلفیقی، راهکار اصلی مهار بیماریهای زرشک است.

2_ کنترل شیمیایی

1_ اولین زمان سمپاشی به محض مشاهده اولین علائم بیماری ،

که مصادف با دهه اول اسفند تا اواسط فروردین است، انجام شود.

البته بسته به شرایط محیطی و منطقه این بازه زمانی می‌تواند تغییر کند.

2_نوبت دوم سمپاشی ۲۰ روز بعد از سمپاشی اول است.
3_ به منظور جلوگیری از ایجاد مقاومت توصیه میشود ,

سموم توصیه شده به صورت متناوب استفاده شود.

فهرست سموم توصیه شده برای زنگ زرشک:

1_ سم سیستمیک پروپیکونازول با نام تجاری تیلت به مقدار یک لیتر در هکتار

2_ قارچ کش فالکن به مقدار 0.6 لیتر در هکتار

3_ قارچ کش آمیستار اکسترا به مقدار0.75 لیتر در هکتار

4_ قارچ کش فولیکور به مقدار ۱ لیتر در هکتار
 تبوكونازول با نام تجاري فوليكور (%EW25 (به مقدار 1 ليتر در هكتار

اینستاگرام پیج گل و گیاه بیدل را دنبال کنید.

گل و گیاه بیدل ، عرضه نهال زرشک و نهال عناب و پیاز زعفران